The website uses cookies to provide personalized services at the highest level, including statistical services and to adapt the content to individual preferences of users. Saving cookies can be turned off in your browser settings.
OK
[zamknij]     

Terotex Wax (corrosion protection)

Opis produktu:
Terotex_Wax jest nie zawierajacym związków bitumicznych, rozpuszczalnikowym preparatem do ochrony przed korozją wszystkich powierzchni na podwoziu samochodu. Moze być nakładany już w temperaturze 10°C, ale najlepiej gdy produkt i karoseria mają temperaturę pokojową. Ma bardzodobrą przyczepność i właściwości antykorozyjne. Może być nakładany do grubości 1-2 mm. Dalsze informacje o produkcie można znaleźć: biuro@woronko-loctite.pl

Zastosowanie:
Terotex Wax stosowany jest do konserwacji fabrycznego zabezpieczenia podwozia samochodu po 2-3 latach eksploatacji, a także do dodatkowego zabezpieczenia nowych samochodów. Może być nakładany na powłoki z: PCW, wosku, kauczuku i bitumitu.

Wskazówki dotyczące stosowania:
Powierzchnie zabezpieczane muszą być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i piasku, jak również od pozostałych elementów zmniejszających przyczepność. Terotex Wax może być nakładany tylko na suche powierzchnie. Powierzchnie nie pokrywane masą powinny być zabezpieczone przez oklejenie papierem ochronnym. Przy samochodach nowych należy usunąć fabryczną warstwę ochronną. Masa Tertex Wax może być nałożona w jedny cyklu pracy, nawet na powierzchnie pionowe. Jednak lepiej jest nałożyć odpowiednią warstwę w dwóch cyklach na krzyż( wzdłuż i poprzek samochodu). Po nałożeniu,pojazd może być uzywany już po 2-4 godzinach, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W okresie jesienno-zimowym dopiero po 12 godzinach. Całkowite wyschnięcie produktu trwa od 24-48 godzin.Do nakładania używamy pistoletu podciśnieniowego do podwozi. Puszkę należy mocno wstrząsnąć w celu dokładnego wymieszania masy. W miarę potrzeby podgrzać do temperatury pokojowej. Zalecana grubość warstwy około 1 mm. Ciśnienie powietrza około 3 bar.Do nakładania z beczki uzywamy urzadzenia Airless-Gerat 1: 17 GS z dyszą 0,48 mm i ciśnienia powietrza 4 bar.

Magazynowanie:
Czas składowania 12 m-cy.Temperatura składowania 15°C do 25°C


Parametry:
  • Gęstość - 0,86 g/cm3
  • Zapach - zapach wosku
  • Zawartość ciał stałych - około 48%
  • Konsystencja - płynna , tiksotropowa
  • Lepkość - ok. 250 mPa.s
  • Temperatura nakładania - 10°C do 25°C
  • Temperatura użytkowania - od -25°C do 80°C
  • Kolor - antracyt

Pełna informacja techniczna znajduje się w karcie technicznej produktu.

Assortment